Ezefs – StorageVault ja Disaster Recovery

Ezefs: “Pilw.io platform pakub meile sobivat varundundamise ja taastamise võimalust”.

Aastal 2017 sai turule kättesaadavaks majandustarkvara Ezefs. Tegemist on just väikeettevõtetele ja vabakutselistele mõeldud arvelduskeskkonnaga, mis vähendab olulisel määral kasutaja koormust just arveldusega seotud dokumentide haldamises. Lisaks pakub Ezefs klientidele projektijuhtimis-, lao- ja tööaja mooduleid. Pilw.io’d kasutab Ezefs oma teenuste varundamiseks ja vajadusel ka taastamiseks Pilw.io keskkonda (Disaster Recovery). Ettevõtte tegevjuht, Mart Stukolkin on leidnud meile aja ja aidanud mõista, miks just Pilw.io keskkonda ning selline lahendus.

Kuidas olete lahendanud oma ettevõtte IT taristu?

Kasutame majutamisel oma servereid ja varundame enda andmed Pilw.io platvormile. Leiame, et kuna meil on olemas majasisene kompetents, oluline on kulude kokkuhoid ja soovime serverile füüsilist ligipääsu* on oma serveri omamine täna parem valik.

*Aastal 2020 tuleb Pilw.io platformile lisaks terminalist ja remote desktopist ligipääsule juurde konsoolne ligipääs. Sellega tekitatakse kasutajale Virtuaalselt füüsiline ligipääs mis töötab ka siis kui viirusetõrje seaded ei luba ühtegi ühendust või on harilikud ligipääsu meetodid muul moel piiratud.

Kuidas hajutate riske?

Selleks, et oma serveriga kaasnevaid riske hajutada, oleme viinud end Pilw.io platvormile. Täpsemalt, oleme loonud StorageVault bucket kus asuvad varukoopiad. Koopiad on teostanud nõnda, et saaksime avarii puhul teenuse osutamist edukalt jätkata. Selleks on mõne hetkega Pilw.io platvormil töötavad virtuaalmasinad üleval, jääb üle vaid DNS-i kirjeid muuta.

*Bucket ehk Andmepinna peakataloog, mis jagatakse välja kasutajale. Sinna saab kasutaja laadida mistahes faile/objekte. Bucketil puudub fikseeritud andmemaht, see on iseseisvalt skaleeruv.

Miks just Pilw.io?

Võimalused ja hind. Pilw.io ei paku meile lihtsalt madala kuluga andmepinda vaid omab vajalike tööriistu juba nimetatud olukordade kiireks lahendamiseks. StorageVault suhtleb meile sobival viisil, milleks on API ja S3. Lisaks on platvormil olemas Virtuaalmasinad, mida saab kiiresti koopiatest tööle panna. Samuti on tagatud teenuste vaheline kiire võrguühendus ja tegemist on Eestis asuva andmekeskuse ja teenusepakkujaga.

Mida võiks teha Pilw.io teisiti?

Kasutan pilw.io’d alates aastast 2018 vastavalt projekti vajadustele. Seni olen saanud meeskonnaga alati vajadusel ühendust ja küsimustele on vastatud ruttu. Kui on olnud vaja teostada tegevusi, mida saab vaid Pilw.io teha, on need operatiivselt kohe ära tehtud. Olen rahul.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Related News