Pilvetrendid mida jälgida 2022 aastal

Pilvandmetöötluse tähtsus kõigis selle vormides on jätkuvas kasvus. Vaatamata kasutusmugavusele, pööratakse 2022. aastal siiski suurt tähelepanu ülekantavusele ja ühilduvusele, nende elastsete teenuste kulude vähendamisele ning pilveteenuste ja kohapealsete töökoormuste tasakaalustamisele. Siinkohal jagavad IT juhid oma mõtteid selle kohta, kuhu pilveteenused liiguvad ja mida on oodata 2022. aastal.

Vaatame lähemalt, mida IT maailma juhid arvavad kõigest alates suurest töölt lahkumise trendi mõjust kuni selle potentsiaalini, et mõni pilveteenuste pakkuja teeb oma teenused kättesaadavaks mõnes teises avalikus pilves.

 

 • Pilvepõhised rakendused jõuavad ääremaale: CNCFi (Cloud Native Computing Foundation) abiga on ettevõtted teinud märkimisväärseid edusamme pilve põhiste natiivsete tehnoloogiate rakendamisel avalikes, privaatsetes kui ka hübriidpilvekeskkondades. Aastal 2022 näitavad ettevõtted suuremat huvi pilvepõhiste natiivsete programmide viimise vastu Edge keskondades, kus nad saavad kasu suuremast mobiilsusest ja agiilsusest. Avatud lähtekoodiga CNCFi algatuste edukaks elluviimiseks on siiski vaja nii tarkvara kui ka riistvara laialdast standardiseerimist. Edge tarkvara (näiteks Red Hat ja SUSE/Rancher Labs) ja Edge riistvara (näiteks Intel ja Nvidia) valdkonna liidrid suurendavad jõupingutusi paremate standardite kehtestamiseks, et aidata kaasa pilvepõhiste rakenduste kolimisele Edge keskkonda. -Gary Ogasawara, Cloudian’i tehnoloogiavolinik

 

 • Suur töölt lahkumine ja IT arendajate nappus soodustavad pilveteenuste kasutuselevõttu. Me elame ajal, mida tuntakse rahvakeeli ka kui “suurt töölt lahkumist”, kus inimesed mis tahes rollides, ametites ja igat liiki ettevõtetes üle maailma lahkuvad massiliselt. See on tööjõu trend, mis eeldatavasti jätkub kuni 2022. aastani. Sisuliselt tähendab see, et IT meeskonnad tunnetavad oskuste puudust, kaotades nii vanade platvormide nagu Active Directory käitamiseks pädevad administraatorid kui ka Microsoft 365-le keskendunud spetsialistid. Kuna tööjõupuudus muutub üha teravamaks, kasutavad IT spetsialistid tööjõu kadumise kompenseerimiseks kvaliteetseid automatiseeritud lahendusi ja pilveplatvorme, kuna nende vahendite kasutamiseks ja haldamiseks on vaja vähem spetsialiste. Aastal 2022 eeldame, et hübriid ja multi cloud teenuste kasutamine suureneb jätkuvalt, kuna ettevõtted ootavad, et nad saaksid oma andmeid eri keskkondades integreerida ning jälgida pilve kulutusi ja tulemuslikkust. -Bryan Patton, Quest Software’i peamine strateegiline süsteemikonsultant

 

 • Esimene avaliku pilve müüja teeb oma teenused kättesaadavaks teises avalikus pilves 2022. aastal. See omakorda sütitab konkurentidevahelise rebimise, et saada kogu teenusest kõige kasulikumad omadused alates analüütikast kuni andmebaaside ja AI/ML raamistike, näiteks loomuliku masinkeele töötlemiseni. Samas AWS hetkel sellega kaasa ei lähe, sest tal lihtsalt puudub selleks motivatsioon. Lõpptulemus on klientidele kasulik, sest kiirendab pilveteenuste kommertslikumaks muutmist. -Babu Periasamy, Anand MinIO kaasasutaja ja tegevjuht 

 

 • Aastal 2022 pilve investeeringute ja parimate tavade läbivaatamine: Epideemia avaldas ettevõtetele survet oma digitaalse ümberkujundamise meetmete ajakohastamiseks ja kiirendamiseks, mis tõi kaasa suuremad investeeringud pilvandmete töötlusse. Siiski on igal organisatsioonil oma vajadused ja eesmärgid ning paljud on avastanud, et pilv ei ole organisatsiooni edu saavutamiseks ainuvajalik. Organisatsioonid kulutasid 2020. aastal 17,6 miljardit dollarit kasutamata pilveressursse peale. Seepärast peavad nad 2022. aastal üle vaatama oma pilvetenuste kasutuse mahud, hinnates selleks investeeringute mõju. Üks suundumus, mida me ootame, on see, et ettevõtted loovad pilvekuludega tegelemiseks eraldi meeskonna. See võib olla üksikisik IT, pilve, tehnoloogiate arenduse või spetsiaalne meeskond, mis on loodud selleks, et keskenduda antud probleemile. Meeskonna või üksikisiku ameti loomise aeg sõltub aga pilveprojektide kiirusest, arhitektuurist ja projekti kogueelarvest. -Leon Adato, SolarWindsi Head Geek.

 

 • On-premise salvestusruum muutub üha olulisemaks: Kuna andmete suurus ja olulisus kasvab, suureneb ka kohapealse salvestusruumi kasutamine. Seetõttu on antud infrastruktuur oluline mitmel põhjusel nagu turvalisus, jõudlus, reguleerimine, kulud ja latentsus. Kõiki neid elutähtsaid nõudmisi hakkab täitma kohapealne salvestusruum, samas kui cold- ja hot salvestusruum kolib pilve. Lisaks on näha jätkuvat kasvu  innovatsiooni on-premise computation ja storage segmentides. Samuti Edge innovatsiooni, mis on tingitud 5G tugijaamade, autonoomsete sõidukite ja sellega seotud kulude põhise nõudluse järele. Kõiki neid andmeid on võimatu pilve salvestada. -Hao Zhong, ScaleFluxi tegevjuht ja kaasasutaja

 

 • Pilve ja Edge computing lähenemine: Küsimus ei ole enam Edge’is ega pilves. Oodata on tugevamat sünergiat pilve ja Edge teenuste vahel, mis parandab reaalajas otsuste tegemist ja tegevuse tõhusust. -Tobi Kanup, D2iQ tegevjuht 

 

 • Hübriidne ehk kõikehõlmav trend on tulnud selleks, et jääda: Hübriidlahendused ei püüa luua kompromisse eritehnikate vahel, vaid pigem kombineerida nende tugevusi. Hübriidsõiduk ühendab elektrimootori pöördemomendi ja sisepõlemismootori võime säilitada suuri kiirusi. Selleks hetkeks kui väljume pandeemiast, võtavad paljud ettevõtted kasutusele hübriidseid töömudeleid, mis ühendavad kodu ja kontori. SingleStore’i innovatsioonijuhi Oliver Schabenbergeri sõnul näevad 2022. aastaks rohkem ettevõttejuhte hübriidmudelite eeliseid pilvandmetes ja analüütikas.

 

 • Multi-cloud infrastruktuur muutub tavapraktikaks kuna pilvandmetöötlus on tänapäeval IT infrastruktuuride oluliseks ja üldiselt aktsepteeritud normiks juba täna. Ettevõtted lõpetavad ainult ühe pilve teenusepakkuja kasutamise tava oma pilve vajaduste rahuldamiseks. Hoolimata sellest, et erinevate töökoormuste käitamine eraldi pilvedes tekitab täiendavat keerukust, võimaldab multi-cloud lähenemisviis ettevõtetel valida pilve võimalusi, mis sobivad kõige paremini nende konkreetse rakendus keskkonna, kättesaadavus- ja äri nõuetega. Mure ärikriitiliste rakenduste 99,99-protsendiliste SLA-de täitmise pärast pilves sunnib organisatsioone võtma kasutusele keerukaid rakendusi, kõrge kättesaadavuse ja recovery lahendusi. -Cassius Rhue, SIOS Technology kliendikogemuse asepresident

 

 • Hübriidpilv on reaalsus ja multi-cloud strateegia on ilmselge valik kuna töövahendid arenevad ja lihtsustavad pilve migratsiooni. Oleme juba näinud, et hübriidpilve lähenemisviis erinevate andmekeskuste ja avalike pilvepakkujate abil on suuremate organisatsioonide standardiks kujunemas. Aastal 2022 laiendavad ettevõtted oma digitaalset jalajälge, võttes kasutusele hübriid- ja multi-cloud strateegia, et saada kasu elastsusest ja paindlikkusest, säilitades samal ajal range kontrolli oma andmete üle. Kuna ettevõtted ei soovi end lukustada, jätkavad pilveteenuste pakkujad uuendusi ja konkureerivad diferentseeritud võimalustega võrguühenduse ja füüsilise infrastruktuuri täiustamisel. -Haoyuan Li, Alluxio asutaja ja tegevjuht

 

 • Multi-cloud kasulikkus seatakse kahtluse alla: Pea kõik organisatsioonid võtavad praegu kasutusele multi-cloudi, kuid meeskondadel on endiselt raske AWSi, GCP ning teiste süsteemidega täielikult tutvuda. Oskuste puudumise tõttu on multi-cloudi efektiivselt kasutamine ebapraktiline. Selleks, et saada pilvest kõige rohkem kasu, tuleb süveneda ja kaasata põhiteenused, mitte arendada asju üldiselt. Ettevõtted peavad otsustama, kas mitmesse pilve investeerimine on nende pikaajalise eksistentsi jaoks majanduslikult ja eluliselt tähtis. -Asim Razzaq, Yotascale’i tegevjuht 

 

 • Suuremahuline rünnak tarkvaratarneahela vastu kukutab suure pilvandmetöötlusteenuse: Küberrünnakud tsentraliseeritud pilveteenuste vastu avaldavad suuremat mõju kui ettevõtted lisavad oma tehnoloogiate hulka rohkem kolmandate osapoolte SaaS- ja IaaS-teenuste pakkujaid. 2022. aastal kuritarvitavad petturid privaatseid andmeid enneolematu ulatusega, kasutades ära valesti konfigureeritud SaaS-i API-sid. Selle tulemusel satub massiline põhitarkvara kood ohtu, mis mõjutab sadu ettevõtteid kogu maailmas. -Josh Rickard, Swimlane’i turvalahenduste arhitekt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Related News