Esecom – Eestis on hea, meil on Pilw.io

Esecom International OÜ pakub Eesti ettevõtetele kvaliteetset kommunikatsiooni rakendust Wildix, mis sisaldab turvalist ja tsentraliseeritud telefoni-, video-, sõnumi- või andmesidet klientidega. Kogu lahendust luuakse kliendile kui rätsepa ülikonda. Esecomi missioonikriitiliseimad kliendid on näiteks haiglad ja turvafirmad. Kokku on Wildix rakendusel globaalselt pea miljon kasutajat üle 180 riigi.

Kuna tegemist on kõnesidega, siis on stabiilne ühendus ja majutuskeskkond teenuse pakkumisel kriitilised. Käisime külas Esecom International OÜ tegevjuhil, Väino Reintammel kes juhib Esecomi äri üle 10 aasta, omades kogemusi telekommunikatsioonis rohkem kui 20 aasta jagu. Uurisime, kuidas on Esecom rahul juba pea 2 aastat kasutusel olnud pilw.io teenusega.

Millised on Esecomi tingimused majutusteenuse osutajale?

Tegemist on telekommunikatsiooni teenuseid pakkuva ettevõttega. See tähendab, et majutusteenuse osutaja peab olema võimeline tagama järgnevat:

  • 24/7 mehitatud valve. Nii turvalisuse kui ka tehniliste vajaduste tõttu on tähtis, et alati on olemas spetsialist, kes pääseb seadmetele vajadusel ligi ja vastavalt olukorrale reageerida saab.
  • Stabiilne ja töökindel lahendus, läbimõeldud infrastruktuur, stabiilne platvorm.
  • Eesti asukoht, head ühendused. Latency ja paketikadu mõjutavad otseselt Esecomi teenuse osutamist ning kvaliteeti. Seda eriti just kõneside puhul.
  • Tugev SLA (Service Level Agreement e. Teenusetase) koos paika pandud strateegiaga ja tegevuskavaga teenuse katkemise puhul.
  • Personaalne või läbimõeldud ja toimiv kommunikatsiooniahel. Esecom pakub klientidele kohest tuge ja seetõttu eeldab seda ka oma partneritelt. Olemas peab olema kriisikommunikatsiooni plaan.

Millised olid ja on Esecomi valikuvarjandid peale Pilw.io?

Enne Pilw.io platvormile tulekut  kasutas või kaalus Esecom järgnevaid võimalusi:

  • Kliendi taristus majutamine.
  • Teised teenusepakkujad Eestis.
  • Oma infrastruktuuri loomine ja seal majutamine.
  • Majutamine Amazon Web Service pilveplatvormil.

On kliente, kelle jaoks on Esecomi teenuste majutamine enda infrastruktuuril ainuvõimalik lahendus. Küll aga kaasnevad sellise lahendusega riskid: risk kliendipoolse administraatoriga, keda tuleb korduvalt koolitada, kes võib vahetuda ja kes ei ole igapäevaselt teenusega seotud; risk kliendi infrastruktuuri võimekusega nii võrgu kui ka käideldavuse osas, risk jagatud vastutusega ja potentsiaalselt mõjutatud kiirus teenuse toe osutamise osas.

Esecom on varasemalt (enne Pilw.io-d) kasutanud muid turul saadaval olevaid lahendusi. Kogemusi on erinevaid, olgu selleks hind, teenusetugi, stabiilsus või koostöö vorm. Pilw.io on välja arendanud unikaalse platvormi ja lahenduse, mis võimaldab Esecomil automatiseerida teenuseid tasemel, kus kogu teenuse ülesse seadmine käib ühe nupuvajutusega.

Oma infrastruktuuri loomine oli samuti kaalutud idee. Küll aga on teada, et 90% tehnilistest riketest on põhjustatud infrastruktuurist. Samuti peab olema infrastruktuur dubleeritud mitme võrguoperaatoriga, korrektselt jahutatud, valmidusega avariideks ja viimaks tuleb seda kõike professionaalselt hallata. Esecomile on see nii vastutuselt, kui ka kuludelt oluline koorem, mis end ei õigusta.

Esecomi teenuseid on samuti võimalik majutada ka Amazon Web Services, kuid nende teenuste kasutamisel Pilw.io-ga võite ei ole. Sealne on samuti automatiseeritud tasemel, kus kogu teenuse käivitamine toimub ühe nupuvajutusega. Küll aga pole nende andmekeskused Eestis. Nende teenusetuge ei saa sama kiiresti, kui seda pakub Pilw.io meeskond ja puudub isiklik suhe. Kuna tegemist on missioonikriitilise teenusega, mis peab toimima Eesti siseselt ka siis, kui väliseid ühendusi enam pole, on teenust väljapoole riigipiiri keeruline paigutada.

Milliseid kasusid saab Esecom just Pilw.io teenust kasutades?

Kõigepealt, Pilw.io täidab Esecomi kriteeriumeid teenuse osutamise osas. Küll, aga tuleb eriline kasu sellest, et Pilw.io vähendab Esecomi tööd. Varasemalt eelmistele lahendustele, saab Esecom Pilw.io API-t kasutades ühe nupuvajutusega klientidele teenuseid käivitada.

Milliseid puuduseid näed veel pilw.io teenustes ning mida teeb Pilw.io nende lahendamiseks?

Pilw.io on selle mure juba omal moel lahendanud, kuid kujutan ette, et ühel hetkel tuleb neil tekitada endale teenuste staatust kuvav leht. Täna antakse meile teenusega seotud kriitilist infot koheselt läbi telefoni ja mõne aja pärast ka e-maili. Meie puhul on aga iga minut oluline ja lõppkliendid kes ootavad teenuse toimimist, kuid seda kasutada ei saa, soovivad vastuseid koheselt ja pidevalt. Staatuste leht annaks meile ja ka teistele Pilw.io klientidele selge ülevaate hetke olukorrast ning sellest, millal olukord laheneb. Pilw.io meeskond on meile ka juba kinnitanud, et selline leht on tulemas.

Oled meiega pea 2 aastat koostööd teinud. Olete oma otsusega rahul?

Eestis on hea, meil on oma Pilw.io ja oma Esecom. Loomulikult oleme rahul. Eks ikka ole nii, et seal kus sind ei ole on veelgi parem. Kui miskit juhtub ja kõigil juhtub, siis Pilw.io tegeleb ja suhtleb. Pilw.io meeskond on oma tehnilist pädevust korduvalt tõestanud ja tean, et minu telefonile alati vastatakse. Jätkame meeleldi koostööd!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Seotud uudised