DevOps teenused

Pakume tugevaid DevOps lahendusi, sealhulgas CI/CD torujuhtmete seadistamist, koodina hallatava infrastruktuuri (IaC) rakendamist ja jõudluse optimeerimist, et tagada teie rakenduste sujuv ja tõhus toimimine.

Devops võta meilt

Lisaks olemasolevatele iseteeninduslikele võimalustele, pakkume ulatusliku seadistuse, hooldust ning monitooringu teenuseid.

Devops teenused

Tagame, et kõik süsteemid on optimaalse jõudluse ja turvalisuse tagamiseks õigesti seadistatud.

CI/CD Pipelines

Aitame kliente CI/CD pipeline loomisel ja optimeerimisel, et automatiseerida koodi integreerimise, testimise ja kasutuselevõtu. See teenus aitab klientidel vähendada aega, mis kulub uute funktsioonide ja uuenduste tootmisse viimiseks, säilitades samal ajal kõrged kvaliteedi standardid.

Infrastructure as code

Terraformi ja Ansible’i abil infrastruktuuri kui koodi konsultatsiooni- ja rakendusteenuste pakkumine. See teenus aitab klientidel automatiseerida oma infrastruktuuri loomist ja haldamist.

Seire- ja logimislahendused

Seadistame ja haldame põhjalikku seiret ja logipidamise lahendust. Kasutades selliseid vahendeid nagu Prometheus, Grafana, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) või Zabbix. See teenus aitab klientidel saada reaalajas ülevaate oma rakenduste ja infrastruktuuri jõudlusest.

Pilve kulude optimeerimine

Konsultatsiooniteenuste osutamine, et analüüsida klientide pilvekasutust ja kulusid, tuvastada ebaefektiivsus ja soovitada strateegiaid kulude kokkuhoiuks. See hõlmab ressursside õige suuruse määramist, kasutamata või alakasutatud ressursside tuvastamist ning reserveeritud instantside või spot instantside kasutamist.

Turbe- ja vastavusauditid

Viia läbi klientide pilvetaristu ja rakenduste põhjalikud turva- ja vastavusauditid, et tuvastada haavatavused ja tagada vastavus tööstusstandarditele ja eeskirjadele (nt GDPR). Anda soovitusi ja aidata rakendada parimaid turvatavasid.

Probleemide korral kiire lahendus

Pakume kiiret ja tõhusat reageerimist kõikidele probleemidele, mis võivad mõjutada teie süsteemide toimimist, tagades võimalikult kiire lahenduse.

Rünnakute korral kohene reageering

Meie meeskond on valmis kiiresti reageerima kõikidele rünnakutele ja sellega kaasnevate probleemidele, et minimeerida kahjusid ja taastada teenused nii kiiresti kui võimalik.

Rakenduste ja süsteemide monitooring

Hoiame pidevalt silma peal teie serverite koormusel, võrguliikluse tasemel, ketta täituvusel ja turvasündmustel, et tagada süsteemide tõrgeteta ja turvaline toimimine.

Tehniline konfiguratsioon

Haldame üksikasjalikku rakendusserverite, veebiserverite, andmebaasiserverite ja võrgukomponentide konfiguratsiooni, tagades, et kõik süsteemid on optimaalse jõudluse ja turvalisuse tagamiseks õigesti seadistatud.

Pilw.io team

Võta meiega ühendust

Taga oma süsteemide turvalisus ja efektiivsus meie ekspertide abiga.